Arbeids- og menneskerettigheter

 

Uno-X Smøreolje AS forplikter seg til å aktivt jobbe med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dette gjør vi v.h.a. en løpende prosess med aktsomhetsvurdering, som kartlegger risiko og håndterer tiltak der hvor risiko er vurdert for høy.

I henhold til en felles veileder gjennomfører alle Uno-X Mobilitys datterselskaper aktsomhetsvurderinger for å identifisere risiko i sine verdikjeder, iverksette tiltak og overvåke. Som en del av dette følges våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) og våre etiske retningslinjer for leverandører (Suppliers Code of Conduct) som finnes her Etiske retningslinjer (unoxmobility.com)

Fra 1. juli 2022 gjelder den norske Åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyrAktsomhetsvurderingene følger redegjørelsen som er publiseret her [Redegjørelse Åpenhetsloven (unoxmobility.com)].