Uno-X Smøreolje er en del av Uno-X Mobility, som eies av REITAN AS

I Uno-X Mobility har vi en sterk tro på dyktige enkeltmennesker.
Vår ledelsesfilosofi er verdibasert ledelse. Vi ønsker å være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. Det som besluttes skal gjennomføres.
 
Vi setter ting ut i livet og skaper ikke unødvendig arbeid for hverandre.
Våre virksomheter er organisert på en slik måte at distansen mellom beslutning og gjennomføring er kortest mulig.
 
Vi vil drive effektivt med fokus på arbeidsoppgavene vi skal gjennomføre.
Vi behandler medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder på en ordentlig måte, gjør de rette tingene, morer oss og arbeider hardt.
 

REITAN består av tre selskaper: Reitan Retail, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

Uno-X Mobility er et av fire forretningsområder under Reitan Retail.

 

Nettsider:
 
REITAN
Reitan Retail
Uno-X Mobility