Spillolje 

Spillolje skal leveres til godkjent mottaker, som igjen leverer videre til godkjent innsamler. 

Les mer om spillolje og avgifter på smøreolje fra Skattedirektoratet her

Se oversikt over godkjendte mottakere i ditt område her

Smøreoljeavgift til staten for 2023

Smøreoljeavgift til staten for 2023 er 2,45 kr/ltr. Som utgangspunkt er alle smøreoljer avgiftspliktige. 

Unntak er metalltilbearbeidingsoljer, korrosjonshindrende oljer, form- og forskalingsoljer, hvitoljer (farmasøytiske og tekniske oljer), varmeoverføringsoljer, herdeoljer, boreslamoljer og transformator- og bryteroljer, samt fett.